Live Image
Bilden uppdateras var 15 sekund.
Klicka här för att titta på äldre bilder i arkivet.

The picture is updated every 15 seconds.
Click here to view older pictures from the archive..

Installerad av
Kringdata AB
för Mora kommun.