Mora kommun logo
Live Image

Bilden uppdateras varje sekund.
Klicka här för att titta på äldre bilder i arkivet.

The picture is updated every second.
Click here to view older pictures from the archive..