Live Image
Bilden uppdateras varje sekund.
Klicka här för att titta på äldre bilder i arkivet.

Klicka här om du har en modemuppkoppling och upplever att bilden inte laddas klart innan den byts ut.


The picture is updated every second.
Click here to view older pictures from the archive..

Click here if you have a modem connection and feel that the picture is not being fully downloaded before it changes.

Installerad av
Amtech AB
för Mora kommun.